CYFROWY IDENTYFIKATOR
OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
GICID a Polska Bibliografia Naukowa
Ogromnym wyzwaniem w świecie informacji naukowej, jest poprawna identyfikacja zgłoszonego dorobku. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu repozytoriów takich jak Polska Bibliografia Naukowa, tj. gromadzących informacje o dorobku naukowym z wielu jednostek, gdzie możliwość wprowadzania danych i ich edycji posiada na raz kilkadziesiąt tysięcy osób. Informacje o poszczególnych publikacjach naukowych wprowadzane są przez osoby o zróżnicowanym poziomie przygotowania do takiej pracy. Obraz uzupełniają narzędzia masowego zasilania danymi pochodzącymi wprost z baz danych prowadzonych samodzielnie przez jednostki naukowe. Skutkiem tego, widocznym także w przypadku Polskiej Bibliografii Naukowej, są wielokrotne wpisy o tych samych publikacjach. Często zawierają one dane niekompletne, a czasami nawet sprzeczne.

Opracowana i wdrożona koncepcja GICID umożliwia identyfikowanie różnych wpisów dotyczących tej samej publikacji za pomocą nadanego identyfikatora. Stanowi to podstawę do rozwiązania w/w problemów, ale także pozwala samym jednostkom naukowym (bibliotekom, działom nauki) na szybką i łatwą identyfikację interesujących je publikacji. Index Copernicus jako operator techniczny Polskiej Bibliografii Naukowej przeprowadził masowy proces nadawania identyfikatorów cyfrowych GICID wszystkim wpisom do Polskiej Bibliografii Naukowej, identyfikując w ten sposób duplikaty i wielokrotne wpisy o tych samych publikacjach. Obecnie każda publikacja zgromadzona w systemie PBN do dnia 30 marca 2015 r. posiada unikalny identyfikator cyfrowy GICID.

Zachęcamy jednostki naukowe oraz naukowców chcących wprowadzać dane do PBN lub innych repozytoriów i baz danych do skorzystania z opcji udostępnianych przez GICID, w tym do sprawdzenia identyfikatora publikacji lub (w razie gdy nie została one jeszcze zidentyfikowana w Bazie Osiągnięć Naukowych) uzyskania cyfrowego identyfikatora GICID, jaki zostanie przypisany do tej publikacji. Ma to kluczowe znaczenie do wyliczenia wskaźników cytowań dla tych publikacji.


GICID a Polska Bibliografia Naukowa
Ogromnym wyzwaniem w świecie informacji naukowej, jest poprawna identyfikacja zgłoszonego dorobku. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu repozytoriów takich jak Polska Bibliografia Naukowa, tj. gromadzących informacje o dorobku naukowym z wielu jednostek, gdzie możliwość wprowadzania danych i ich edycji posiada na raz kilkadziesiąt tysięcy osób. Informacje o poszczególnych publikacjach naukowych wprowadzane są przez osoby o zróżnicowanym poziomie przygotowania do takiej pracy.
ZOBACZ WIĘCEJ
GICID a Pol-Index
Index Copernicus opracował i wdrożył technologię identyfikacji i rozwiązywania referencji (cytowania) czasopism naukowych. Jest ona wykorzystywana w systemie POL-index do rozwiązywania cytowań, a w przyszłości do wyznaczenia Polskiego Współczynnika Wpływu. Artykułom naukowym z podaną bibliografią załącznikową – stanowiącym podstawę wyznaczenia cytowań – nadano numery GICID, uzupełniono o dane z PBN i przeprowadzono proces rozwiązywania cytowań.
ZOBACZ WIĘCEJ
Historia Projektu GICID
Projekt GICID (wcześniej ICID) prowadzony jest nieprzerwanie od roku 2010. Finansowany jest ze środków własnych Index Copernicus, w ramach prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczących naukometrii i parametryzacji, związanych z utrzymywaniem i rozwijaniem naukowych baz danych Index Copernicus.
ZOBACZ WIĘCEJ
Kontakt:
Telefon: +48 22 487 53 93
Email: gicid@indexcopernicus.com