CYFROWY IDENTYFIKATOR
OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH
Witamy w portalu GICID
GICID to naukowy, niekomercyjny projekt badawczy mający na celu wdrożenie mechanizmów umożliwiających poprawne analizowanie tzw. zdarzeń ewaluacyjnych – cyfrowej reprezentacji rzeczywistych wydarzeń (osiągnięć) ze świata nauki – zgłaszanych do repozytoriów takich, jak system POL-on, Polska Bibliografia Naukowa, ICI SE czy system POL-index. Jednostki naukowe oraz czasopisma naukowe uczestniczące w parametryzacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają swoje osiągniecia w formule cyfrowych zdarzeń ewaluacyjnych do Systemu Ewaluacji Dorobku Nauki.

Projekt GICID ma na celu nadanie unikalnego, cyfrowego identyfikatora dla każdego obiektu biznesowego ze świata nauki. Jest to kluczowe, między innymi, w procesie rozwiązywania cytowań i wyznaczania potencjału poszczególnych osiągnięć naukowych, np. współczynnika wpływu czasopism naukowych, przywołanego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii jednostkom naukowym z dnia 27 października 2015 roku.

W ramach projektu GICID Index Copernicus nadaje cyfrowe identyfikatory wszystkim obiektom biznesowym ze świata nauki, które pozyskuje do swoich naukowych baz danych, takich jak jedna z największych na świecie, globalna baza czasopism naukowych i artykułów naukowych Index Copernicus Journals Master List (ICI JML), czy Baza Osiągnięć Polskiej Nauki, prowadzona przez Index Copernicus nieprzerwanie od roku 2010.

W chwili obecnej kluczowym wyzwaniem projektu GICID jest rozwiązanie cytowań wszystkich polskich publikacji poprzez wskazanie powiązań pozycji bibliografii załącznikowej publikacji naukowych z istniejącymi publikacjami - zarówno artykułami w czasopismach naukowych, jak i monografiami.

Projekt GICID realizowany jest obecnie przez Index Copernicus przy współpracy z przedstawicielami świata nauki oraz Naczelnym Instytutem Badań nad Ewaluacją Nauki.

Dzięki projektowi GICID Polska ma szansę stać się pierwszym krajem na świecie, w którym przeprowadzone zostanie ogólnonarodowe, kompleksowe rozwiązanie cytowań wszystkich publikacji naukowych – zarówno artykułów publikowanych w czasopismach, jak i monografii.

Dla celów prezentacji wyników prac przy rozwiązywaniu cytowań Index Copernicus uruchomił portal zawierający wybrane informacje dotyczące rozwiązanych przez systemy informatyczne ICI cytowań czasopism naukowych, a także – wybranych monografii naukowych. Portal jest w fazie rozwoju.

Przejdź do portalu z wynikami cytowań polskich czasopism naukowych i monografii
GICID a Polska Bibliografia Naukowa
Ogromnym wyzwaniem w świecie informacji naukowej, jest poprawna identyfikacja zgłoszonego dorobku. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu repozytoriów takich jak Polska Bibliografia Naukowa, tj. gromadzących informacje o dorobku naukowym z wielu jednostek, gdzie możliwość wprowadzania danych i ich edycji posiada na raz kilkadziesiąt tysięcy osób. Informacje o poszczególnych publikacjach naukowych wprowadzane są przez osoby o zróżnicowanym poziomie przygotowania do takiej pracy.
ZOBACZ WIĘCEJ
GICID a Pol-Index
Index Copernicus opracował i wdrożył technologię identyfikacji i rozwiązywania referencji (cytowania) czasopism naukowych. Jest ona wykorzystywana w systemie POL-index do rozwiązywania cytowań, a w przyszłości do wyznaczenia Polskiego Współczynnika Wpływu. Artykułom naukowym z podaną bibliografią załącznikową – stanowiącym podstawę wyznaczenia cytowań – nadano numery GICID, uzupełniono o dane z PBN i przeprowadzono proces rozwiązywania cytowań.
ZOBACZ WIĘCEJ
Historia Projektu GICID
Projekt GICID (wcześniej ICID) prowadzony jest nieprzerwanie od roku 2010. Finansowany jest ze środków własnych Index Copernicus, w ramach prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dotyczących naukometrii i parametryzacji, związanych z utrzymywaniem i rozwijaniem naukowych baz danych Index Copernicus.
ZOBACZ WIĘCEJ
Kontakt:
Telefon: +48 22 487 53 93
Email: gicid@indexcopernicus.com